O stronie (about the page)

Od kilku lat interesuję się postacią Dżiga Wiertowa (en.: Dziga Wertov, ru.:Дзига Вертов), awangardowego reżysera filmów dokumentalnych, działającego w ZSRR w latach 20-tych i 30-tych. Przeszukując internet w poszukiwaniu materiałów z nim związanych natknęłam się na dużą ilość filmów inspirowanych jego twórczością. Są to w większość filmy amatorskie lub uczniowskie etiudy. Reprezentują bardzo różny poziom. Niektóre są dokładnymi kopiami dzieł Wiertowa, inne - luźnymi nawiązaniami. Bez względu na jakość tych filmów, interesujący wydaje mi się fakt, że twórczość Wiertowa spotyka się z tak dużym zainteresowaniem i stanowi impuls do własnej, bezinteresownej działalności tak dużej grupy ludzi. Pojęłam próbę skatalogowania tego fenomenu.

Aleksandra Czerniawska

Dziga Vertov is a famous avant-garde director of documentary films who was working in Soviet Union in the 20-ties and 30-ties. Few year ago I came across his films and started to look for more information about him. While my research I found out that there is a great number of films inspired by his works. These are usually amateur films or students' pieces of a very different quality. Some of them were almost copies of Vertov's works, others were just freely inspired. I find it very interesting that Vertov is triggering such a great amount of creative activity. I am trying to catalog this phenomenon.

Aleksandra Czerniawska