czwartek, 6 maja 2010

Dato Mio "Dreams Of The Man With A Movie Camera"


artistsassist
Reference to Dziga Vertov's 1929 Film "Man with a Movie Camera"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz